Copyright © 2023. All Rights Reserved

Кеазим Исинов е органически свързан със света на фолклора

18 септември 2023

"Кеазим Исинов е органически свързан със света на фолклора - с неговата легендарна поетика, която превръща в странна и тръпна приказка не само преданията, но и делничния живот на народа. Същината на неговия стил може да бъде определена с употребяваното напоследък понятие "магичен реализъм". У Кеазим Исинов той е органичен възел от митично и приказно съдържание, богато и неочаквано въображение, първичен екстаз за природата и събитията, куриозни подробности, а в технично отношение - от калиграфски рисунък, точна пластична форма, вълшебно осветление. Във всички случаи той е един надарен и продуктивен художник, който има какво и знае как да го каже на хората - с незабравим език."

Кирил Кръстев