Copyright © 2023. All Rights Reserved

Кеазим Исинов из монографията на Борис Данаилов

18 септември 2023

Кеазим Исинов

 

 

Творчеството на Кеазим Исинов е едно от най-интересните явления в съвременния художествен живот. В творбите му откриваме своеобразието един авторов подход и пластичен изказ, които пряко го свързват с националните художествени традиции. Основната характеристика и достойнство в неговата живопис се коренят в синтетичното спояване на българското фолклорно приказно и митологично наследство със съвременното професионално художествено светоусещане. Това е творец, който чувства и се изразява пълноценно с езика на националната декоративно-фолклорна традиция и поддържа живо това течение в българската живопис. Художник с практически неограничен диапазон на тематичен и жанров обхват, Кеазим Исинов се изявява еднакво добре в областта на композицията, пейзажа, портрета, натюрморта. Той е може би единственият автор, който проявява траен интерес и завоюва успех в областта на малката живописна форма - миниатюрата. Независимо дали работи върху съвременна тема или фолклорен сюжет, авторът създава върху платното свой свят, подчинен на собствена логика, неповторимо поетично излъчване. Тънко живописно чувство, отлично познаване на старото художествено наследство, внимателен подбор от неговото пластично и образно богатство - всичко това създава своеобразна атмосфера и звучност на платната му. Той съживява миналото и реализира настоящето. Неговите творби са проникнати от пантеистичното преклонение пред живота.

Призванието, което този автор печели не само в страната, но и в чужбина, се дължи на една цялостна естетико-мирогедна нагласа на одухотвореността, с която художникът насища всяка своя творба.

 

 

Борис Данаилов